Rapolagamo skupno z več kot 13002 površin. Večji del je namenjen proizvodnji, saj zmogljivi CNC stroji in potrebna infrastruktura zavzemajo veliko prostora. Leta 2008 smo zgradili nove poslovne in proizvodne prostore in ustvarili optimalne pogoje za prijetno ustvarjalno delovno okolje, ki tudi prispeva k rojevanju novih idej in izdelkov za prihodnost.

Upoštevali smo najnovejše okoljevarstvene standarde ter na objektu zgradili tudi fotovoltaično sončno elektrarno ter tako prispevali k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

pprostori2

Naziv podjetja: CAJHEN d.o.o.
Sedež: Spodnja rečica 80A.
ID za DDV.: SI65035216
Znesek osnovnega kapitala: 7500,00 EUR
Direktor: Matjaž Cajhen, inž. str.