Vsak naš izdelek je podvržen končnim kontrolnim meritvam na visoko preciznih merilnih aparatih in dobi tudi svoj potni list, ki ga spremlja do konca uporabne dobe. Tako lahko spremljamo rezultate, ki nam služijo kot podatki za nove izboljšave in optimizacije. S tem lahko tudi zagotavljamo vrhunsko kakovost izdelkov in njihovo uporabno vrednost.